Speciální technické plasty

POM

Je částečně krystalický kopolymer s dobrými fyzikálními vlastnostmi. Nízká absorpce vlhkosti. Ideální řešení při namáhání v ohybu (tuhost). POM lze strojně opracovávat, má vynikající tvarovou stálost – používá se u součástí s minimální tolerancí.

(kluzné elementy, nářadí, pohony, ložiska, součásti čerpadel, ventilů a cívek, spojkových dílů atd.)

PVDF

Je polyvinylidenfluoridový polymer s vynikající chemickou odolností, obrobitelností a univerzálním použitím.

Díky speciálním vlastnostem je materiál PVDF vhodný pro použití v chemickém průmyslu. Vysoká čistota jej také činí ideálním materiálem pro polovodičový průmysl.

Formáty, tloušťky a varianty materiálu na dotaz.

PTFE

Nejčastěji používaný zástupce rodiny fluoropolymerů – známý spíše pod názvem teflon. Má vysokou chemickou odolnost ve spojení s rozmezím pracovních teplot -260 °C až +260 °C, minimální zápalnost s nízkým tvořením kouře při hoření. PTFE má i výbornou otěruvzdornost. Má ideální elektroizolační vlastnosti i při vysokých nárocích. PTFE patří do skupiny polyhalogenolefínů, kam patří např. i PCTFE — polytrifluormonochloreten. Patří k termoplastům, ačkoliv má některé vlastnosti, které jsou typické spíše pro reaktoplasty. Teplota tání PTFE je přibližně 327 °C, ale jeho vlastnosti se mění již při teplotě 260 °C, nad teplotou 350 °C nastává rozklad, hoří při 500 - 560 °C

PEEK

Semi-krystalický termoplast hodící se provýrobky vystavené vysokým teplotám (až 310 °C), velkému mechanickému zatížení nebo např. rentgenovému či gama záření.

Výhody

_dsc1028-1510958156.jpg
string(47) "Smarty error: cycle: missing 'values' parameter"
_dsc1025-1510958156.jpg
_dsc1027-1510958156.jpg