Čištírny odpadních vod

Charakteristika ČOV

Čistírny SILT jsou certifikované - disponují označením CE, tzn. splňují podmínky dle normy ČSN EN 12566-3:2006. Jedná se o kruhové biologické čistírny na špičkové technologické úrovni s dvacetiletou tradicí.

Čistírny SILT vyžadují minimální nároky na údržbu - činnost probíhá automaticky. Kontrolu funkčnosti stačí provádět jednou za měsíc. Odkalování čistírny probíhá nejdříve po 2 letech od uvedení do provozu a to jen 300-400l obsahu. Při přerušovaném režimu se tento interval výrazně prodlužuje.


Vypouštění vyčištěných odpadních vod je možno řešit do kanalizace, vodního toku, nádrže na zálivku, popřípadě do trativodu.

Biologické čistírny SILT jsou plastové (polypropylen), samonosné, navíc vyztužené nerezovými výztuhami, není třeba je obetonovávat.

Čistírny SILT snášejí mnohonásobné krátkodobé přetížení, tj. až 10ti násobné látkové a až 6ti násobné hydraulické přetížení.

Stejně tak čistírna zvládá i dlouhodobější výpadky v nátoku, PROTO JSOU ČISTÍRNY SILT VHODNÉ I K REKREAČNÍM OBJEKTŮM.

Chod čistírny je řízen přes mechanické spínací hodiny, běží v přerušovaném provozu.

Typy čištíren odpadních vod

SILT STANDARD

Typ čištírny odpadních vod

SILT-2

SILT-3

SILT-5

SILT-8

SILT-10

SILT-15

SILT-20

SILT-30

SILT-40

Počet obyvatel (EO)

do 4

do 6

do 8

do 12

do 16

do 20

do 27

do 35

do 50SILT COMFORT

Typ čištírny odpadních vod

SILT-3

SILT-5

SILT-8

SILT-10

SILT-15

SILT-20

SILT-30

SILT-40

Počet obyvatel (EO)

do 6

do 8

do 12

do 16

do 20

do 27

do 35

do 50


Služby

  • Zpracování projektové dokumentace, zajištění hydrogeologického posudku, popř. zaměření geodeta
  • Vyřízení stavebního povolení
  • Montáž čistírny odpadních vod
  • Uvedení čistírny do provozu včetně zaškolení obsluhy
  • Dokumentace potřebná ke kolaudaci
  • Poskytnutí pozáručního servisu - vyčištění a seřízení, odběr vzorků, opravy včetně zajišťování náhradních dílů na použitá zařízení


Realizace

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 4

Doplňkový sortiment k ČOV

Jímky na dešťovou vodu

Jímky na dešťovou vodu vyrábíme z materiálu PP (polypropylen), desky extrudované se vstupní šachtou o průměru 50cm, výškou 40cm a poklopem. V případě výskytu spodní vody, doporučujeme jímku obetonovat.

Jímka

velikost

2 m3

3 m3

4 m3

5 m3

6 m3

Rozměry cca

pr. 1200x1500

pr. 1600x1500

pr. 1800x1500

pr. 2000x1500

pr. 2200x1500

Tloušťka materiálu

5 mm

5 mm

5 mm

8 mm

8 mmDočišťovací filtry

Jedná se o plastovou samonosnou nádrž vybavenou vysoce účinným plastovým filtračním roštem. Filtr zabezpečuje spolehlivou biofiltraci odpadní vody díky vysokému povrchu filtračních roštů umožňujících optimální rozvrstvení bakterií. Za současného vysokého „volného objemu“ (pouze 4 – 6% objemu zabírá rošt, zbylých 94 – 96% zabírá voda) je zabezpečeno jednosměrné laminární proudění vody, kdy na mezní vrstvě je nulová rychlost, čímž dochází k intenzivnímu usazování biomasy.

Použitá metoda stupňovité progresivní biofiltrace umožňuje mnohonásobné prodloužení retenčního času, tj. vysoká doba zdržení v systému, kdy následkem je vysoká účinnost čištění : BSK5 70 – 80%, CHSK 60%, NL 100%.


Filtr

velikost

1

2

rozměr

Průměr 500 výška 1600 mm

Průměr 1000 výška 2500 mm

výška nátoku (mm)

100

200

výška odtoku (mm)

1100/1200

2000