Čištírny odpadních vod

Vyrábíme a dodáváme širokou škálu produktů k čištění odpadních vod.


Čistírny odpadních - ČOV

Čistírna odpadních vod je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko-biologická čistírna.

VÍCE O ČOV

Jímky na dešťovou vodu

Jímky na dešťovou vodu vyrábíme z materiálu PP (polypropylen), desky extrudované se vstupní šachtou o průměru 60 cm, výškou 40 cm a poklopem.

 

VÍCE O JÍMKÁCH

Dočišťovací filtry

Jedná se o plastovou samonosnou nádrž vybavenou vysoce účinným plastovým filtračním roštem. Filtr zabezpečuje spolehlivou biofiltraci odpadní vody díky vysokému povrchu filtračních roštů umožňujících optimální rozvrstvení bakterií.

VÍCE O DOČIŠŤOVACÍCH FITRECH

Lapáky tuku

Lapák je tvořen plastovou nádrží, ve které jsou pomocí dělících stěn vytvořeny jednotlivé technické prostory.

VÍCE O LAPÁCÍCH TUKU

ČOV - stěnové prvky

Čistírny SILT typové řady 40 – 500 EO jsou konstruovány jako plastové nádrže hranatého tvaru svařované z polypropylenových stěnových prvků o tloušťce 80 mm. Usazují se pod úroveň terénu na podkladní betonovou desku. Jedná se o aerobní čistírnu, kde je vzduch vháněn dmychadlem 230/400 V.

VÍCE O ČOV ZE STĚNOVÝCH PRVKŮ
Realizace


Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 4